ปูนกาวปูกระเบื้อง TA-G

฿0.00

รายละเอียด

ปูนกาวปูกระเบื้อง TA-G

ประเภทการใช้งาน : ใช้สำหรับงานปูกระเบื้องพื้นและผนัง

คุณสมบัติ : สามารถปูทับแระเบื้องไม่ต้องทุบกระเบื้องเก่าออก โดยสามารถรับแรงอัดได้ดี แรงยึดเกาะสูงและความยึดหยุ่นสูง

ปูนซีเมนต์ : ใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จากผู้ผลิตปูนซีเมนต์ภายในประเทศ

วัสดุมวลหยาบ : ผ่านการขจัดสิ่งสกปรก และคัดขนาดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้คุณภาพตามชนิด ของปูนแต่ละประเภท

สารเคมี : สารเคมีประสิทธิภาพสูง เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะลดการซึมของน้ำ

อัตราการใช้ : ผสมน้ำ 25 %ของน้ำหนักปูน(ปูน 1 ถุง 20 กก. ใช้น้ำประมาณ 4-5 ลิตร)

ระยะเวลาการใช้ : 
ควรใช้ปูนที่ผสมไว้แล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

การเตรียมหน้างาน : ทำความสะอาดผนังและแผ่นกระเบื้องขจัดฝุ่น และสิ่งสกปรก

พื้นที่ใช้งาน โดยประมาณ/ถุง : 7-8 ตร.ม ความหนาเฉลี่ย 2 มม.

การกองเก็บ : กองเก็บในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่มีความชื้น

อายุการเก็บรักษา : สามารถเก็บสินค้าไว้ได้นานถึง 4 เดือน

ขนาดบรรจุ :
 20 กก./ถุง